Επαγγελματικά δικαιώματα Βιολόγων

Ανοίγω αυτό το θέμα έτσι ώστε να καταγραφούν ποιά είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των Βιολόγων.
Κατά την διάρκεια αναζήτησης στο διαδίκτυο διαβάζω ότι έχουν κατωχυρωθεί βάσει διατάξεων (δημοσιευμένες στο Φ.Ε.Κ) τα επαγγελματικά δικαιώματα από αντίστοιχες σχολές Τ.Ε.Ι. ενώ των βιολόγων δεν υπάρχουν πουθενά.

Για τα επαγγελματικά

Συνάδελφε το θέμα που θέτεις είναι πολύ σημαντικό για τη σταδιοδρομία όλων. Το θέμα από όσο γνωρίζω έχει κολλήσει μεταξύ Υπουργείου και Συμβουλίου της Επικρατείας και είχε πάψει να απασχολεί το υπουργείο από θητείας Διαμαντοπούλου με απάντησή της προς την ΠΕΒ και με το νόμο 4009/2011 για την ανώτατη εκπαίδευση που είχε ψηφίσει. Αν ισχύει κάτι νεώτερο, ας με διορθώσει όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο.