Σύνδεσμοι

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γραφείο Διασύνδεσης
Μηχανή αναζήτησης εργασίας

Βιολογία

Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ
Τμήμα Βιολογίας - Διασφάλιση Ποιότητας

Μεταπτυχιακά

Μεταπτυχιακό σε Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες
Μεταπτυχιακό σε Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία
Μεταπτυχιακό σε Περιβαλλοντική Βιολογία
Μεταπτυχιακό σε Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό σε Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό σε Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό σε Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό σε Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών