Ενεργοποίηση λογαριασμού

Student's AEM is accepted only if the account is not enaabled yet.
Μια αποδεκτή διεύθυνση e-mail στην οποία θα σταλούν τα στοιχεία του λογαριασμού.